CLOSING DATE

Mar 15, 2025 23:59:59

STATISTIC

Photos: 97

Entrants: 242 - Countries: 5

» AWARD (2023): CHILD SECTION

FIAP GOLD MEDAL - Summer day - Nguyễn Thị Vân (VIETNAM)
FIAP SILVER MEDAL - Cơn mưa chiều - Nguyễn Văn Anh (VIETNAM)
FIAP BRONZE MEDAL - Tuổi hồn nhiên - Lê Thạch Duy Hải (VIETNAM)
FIAP HM - Câu chuyện hấp dẫn - Bùi Duy Tư (VIETNAM)
FIAP HM - Under the spring sunshine - Hồ Trung Lâm (VIETNAM)
FIAP HM - Baby Bana's masquerade day - Nguyễn Thị Vân (VIETNAM)
 
ISF GOLD MEDAL - Maja - Grzegorz Lewandowski (POLAND)
ISF SILVER MEDAL - My pet and me - Nguyễn Huy Sơn (VIETNAM)
ISF BRONZE MEDAL - Tuổi thơ - Nguyễn Đức Nguyên (VIETNAM)
ISF DIPLOMA - Chị em - Nguyễn Thế Hùng (VIETNAM)
ISF DIPLOMA - Tuổi thơ vùng cao - Phạm Pa Ri (VIETNAM)
ISF DIPLOMA - Đang mơ - Trần Trọng Lượm (VIETNAM)
 
VAPA GOLD MEDAL - Trẻ em và mùa xuân - Lê Thanh Sơn (VIETNAM)
VAPA SILVER MEDAL - Cô bé Chăm - Triệu Hớn Võ (VIETNAM)
VAPA BRONZE MEDAL - Nhanh hơn nhanh hơn nữa - Lê Hoàng Mến (VIETNAM)
VAPA HM - Em thắng nhé - Đặng Anh Tâm (VIETNAM)
VAPA HM - Ươm mầm - Nguyễn Trọng Hiếu (VIETNAM)
VAPA HM - Niềm vui ngày hè - Ngô Minh Phương (VIETNAM)
 
 
 
FIAP GOLD MEDAL - Summer day - Nguyễn Thị Vân (VIETNAM)
 
 
 
FIAP SILVER MEDAL - Cơn mưa chiều - Nguyễn Văn Anh (VIETNAM)
 
 
 
FIAP BRONZE MEDAL - Tuổi hồn nhiên - Lê Thạch Duy Hải (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM - Câu chuyện hấp dẫn - Bùi Duy Tư (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM - Under the spring sunshine - Hồ Trung Lâm (VIETNAM)
 
 
 
FIAP HM - Baby Bana's masquerade day - Nguyễn Thị Vân (VIETNAM)
 
 
 
ISF GOLD MEDAL - Maja - Grzegorz Lewandowski (POLAND)
 
 
 
ISF SILVER MEDAL - My pet and me - Nguyễn Huy Sơn (VIETNAM)
 
 
 
ISF BRONZE MEDAL - Tuổi thơ - Nguyễn Đức Nguyên (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA - Chị em - Nguyễn Thế Hùng (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA - Tuổi thơ vùng cao - Phạm Pa Ri (VIETNAM)
 
 
 
ISF DIPLOMA - Đang mơ - Trần Trọng Lượm (VIETNAM)
 
 
 
VAPA GOLD MEDAL - Trẻ em và mùa xuân - Lê Thanh Sơn (VIETNAM)
 
 
 
VAPA SILVER MEDAL - Cô bé Chăm - Triệu Hớn Võ (VIETNAM)
 
 
 
VAPA BRONZE MEDAL - Nhanh hơn nhanh hơn nữa - Lê Hoàng Mến (VIETNAM)
 
 
 
VAPA HM - Em thắng nhé - Đặng Anh Tâm (VIETNAM)
 
 
 
VAPA HM - Ươm mầm - Nguyễn Trọng Hiếu (VIETNAM)
 
 
 
VAPA HM - Niềm vui ngày hè - Ngô Minh Phương (VIETNAM)