KẾT QUẢ GIẢI THƯỞNG

OPEN COLOR -> GALLERY

OPEN MONOCHROME -> GALLERY 

PEOPLE AND LIFE -> GALLERY 

TRAVEL -> GALLERY 

WILDLIFE -> GALLERY 

THE MOTION -> GALLERY 

Đã có 1343 tác giả, 41 quốc gia và 16367 tác phẩm