GIẢI THƯỞNG THỂ LOẠI TỰ DO

HCV VAPA: THE SWAN  - TRAN TUAN VIET (VIET NAM)

 

HCV FIAP: RELATIONSHIP - ALLA SOKOLOVA (FRANCE)

 

HCB VAPA: VŨ ĐIỆU DƯỚI ĐẠI DƯƠNG - THÁI TÔN HẠO (VIET NAM)

 

HCB VAPA: UNDER AURORA - HONGYUN GUO (CHINA)

 

HCB FIAP: THE SECRET LIFE OF PLANTS - ISOLDE STEIN-LEIBOLD (GERMANY)

 

HCB FIAP: TOUCH HISTORY - ALLA SOKOLOVA (FRANCE)

 

HCĐ VAPA: KHÁM PHÁ ĐẠI DƯƠNG - THÁI TÔN HẠO (VIET NAM)

 

HCĐ VAPA: THẢM HỌA- ĐẶNG QUANG VINH (VIET NAM)

 

HCĐ VAPA: THĂM RỚ -  TRƯƠNG VỮNG (VIET NAM)

 

HCĐ FIAP: DIALOG - ALLA SOKOLOVA (FRANCE)

HCĐ FIAP: MEN ON MOUNT BLANC - GEORGE ATKINS (UNITED KINGDOM)

 

HCĐ FIAP: RED BUNCH - DU YI (CHINA)

 

KHUYẾN KHÍCH VAPA: ĐÊM GÀNH ĐÈN - HUỲNH LÊ VIỄN DUY (VIETNAM)

KHUYẾN KHÍCH VAPA: LỄ HỘI CARNIVAL - NGUYEN TIEN QUANG (VIETNAM)

 

KHUYẾN KHÍCH VAPA: NEGATIVE BLUE - VIV COTTON (UNITED KINGDOM)

 

KHUYẾN KHÍCH VAPA: LET'S SHAKE HONEY  - JONG SIOE FUNG (INDONESIA)

 

KHUYẾN KHÍCH VAPA: CẦN MỘT KHÔNG GIAN - HUYNH THU (VIET NAM)

 

KHUYẾN KHÍCH FIAP: ALOFT OF MARS-USA ARIZONA - ALEXEY SULOEV (RUSSIAN FEDERATION)

 

KHUYẾN KHÍCH FIAP: COLOR OF PURSE NET - WEIJIAN OU (CHINA)

 

KHUYẾN KHÍCH FIAP: BLAST DRAGON IN SPRING FESTIVAL - XINGQI WEI (CHINA)

 

KHUYẾN KHÍCH FIAP: POTJI - MEDI WIHARYONO (INDONESIA)

 

KHUYẾN KHÍCH FIAP: BLOSSOM SEASON DREAM 2 - HANJU ZHU (CHINA)

Đã có 1171 tác giả, 37 quốc gia và 11723 tác phẩm